Adwokat Tomasz Kędra jest uprawniony do występowania przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych na terenie całej Polski, w tym także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Mecenas Tomasz Kędra jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach od 2009 r. oraz był członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej w latach 2014-2016.
Od 2009 r. prowadzi Kancelarię Adwokacką w Katowicach, obecnie przy ul. Panewnickiej 212 lok. 7.

Tomasz Kędra to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2004 r.

W 2007 r. ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Następnie podjął pracę na stanowisku asystenta sędziego w I Wydz. Cywilnym w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Powyższe doświadczenia zawodowe pozwoliły na skonkretyzowanie zakresu obecnie prowadzonych spraw i skupienie działalności prawniczej wokół problematyki prawa cywilnego i prawa pracy.

Od 2010 roku jest wykładowcą z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Od 2004 r. zajmuje się problematyką prawa oświatowego, współpracuje z największymi nauczycielskimi organizacjami związkowymi w południowej Polsce i jest specjalistą w zakresie prawa pracy, prawa oświatowego (w tym Karty Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe), a także prawa ubezpieczeń społecznych (w tym z zakresu nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych). Ponadto prowadzi obsługę prawną niepublicznych jednostek oświatowych oraz gmin.