Wynagrodzenie nauczycieli za czas strajku. Odliczenie czy potrącenie

W ostatnim czasie pojawiło się sporo pytań, czy nauczycielom za czas strajku w kwietniu 2019 r. przysługuje wynagrodzenie za pracę, w jaki sposób dokonywać jego odliczenia czy potrącenia, czy nawet jak tego nie dokonywać, ewentualnie „zwrócić” im odliczone kwoty. Nauczyciele, z uwagi na zagrożenie, że otrzymają w maju 2019 r. wynagrodzenie w bardzo niskiej kwocie, występują do swoich pracodawców o niedokonywanie odliczenia jednorazowo, a o rozłożenie tej czynności na raty. Pojawiły się wątpliwości, czy takie działanie dyrektora (reprezentującego szkołę) […]

Czytaj więcej

Praca nauczyciela w czasie przerwy świątecznej

Czy nauczyciel w szkole jest zobowiązany do pracy w okresie zimowej przerwy świątecznej? Zgodnie z §3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) w szkołach zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada […]

Czytaj więcej