Oprócz kilku wyjątków, w przypadku niemal każdej decyzji wydanej przez ZUS, przysługuje odwołanie. W jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do sporów z ZUS i w jaki sposób mogą być one rozwiązane?

Odmowa prawa do renty lub emerytury

Może zdarzyć się, że ZUS wyda decyzję odmowną w sprawie prawa do renty lub emerytury. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej są to sprawy dotyczące emerytur górniczych oraz nauczycielskich. W takiej sytuacji można złożyć odwołanie do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych), co należy zrobić w ciągu miesiąca od otrzymania takiej odmowy.

W praktyce jednak pierwszym etapem jest złożenie odwołania w tym oddziale ZUS, który wydał decyzję. Można zrobić to albo pisemnie, albo ustnie i w drugim przypadku protokół jest spisywany przez pracownika tejże instytucji.

Co ważne, takie odwołanie może złożyć również przedstawiciel albo pełnomocnik. W naszej kancelarii specjalizujemy się w prawie ubezpieczeń społecznych i dlatego też na wniosek naszego klienta, możemy przygotować odpowiednią dokumentację oraz wyjaśnić, jak będą wyglądać poszczególne etapy postępowania.

Wyjaśnimy też, czy w danej sytuacji odwołanie rzeczywiście jest zasadne oraz na co można liczyć, jeśli sprawa zostanie zasądzona na korzyść naszego klienta.

Spory o zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub wyrównawczy

Kolejną, częstą przyczyną sporów z ZUS, jest kwestia dotycząca zasiłków. Są to różnego rodzaju świadczenia pieniężne albo materialne wypłacane, jeśli zostaną spełnione określone kryteria.

W tej sytuacji również składa się odwołanie od decyzji ZUS. Jeśli dodatkowo wyrok nie będzie satysfakcjonujący, wówczas można złożyć do sądu apelację. W takiej sytuacji rozpatrzy ją sąd II instancji.

Spory o zasiłek rehabilitacyjny

Przyczyną sporu może być nieprzyznanie zasiłku rehabilitacyjnego. W przypadku wejścia na drogę sądową, kwestię zdrowotną na jednym z etapów będzie opiniował biegły lekarz sądowy. Niestety zdarza się, że pomimo uznania niezdolności do pracy, taka opinia jest niekorzystna dla pozywającego. Wcale nie oznacza to jednak, że sprawa nie zakończy się przyznaniem świadczenia rehabilitacyjnego. W praktyce bowiem zazwyczaj chodzi o czas, w jakim rokuje się odzyskanie zdolności do pracy.

W sprawach dotyczących sporów z ZUS liczą się niuanse. Dlatego też tak ważne jest, aby skorzystać z pomocy adwokatów zaznajomionych z prawem ubezpieczeń społecznych od strony praktycznej, a nie teoretycznej. Jeśli poszukują Państwo takiej pomocy, zachęcamy do kontaktu.