Kancelaria oferuje:

  • audyt legalności zatrudnienia cudzoziemców,
  • wsparcie na każdym etapie postępowania dotyczącego legalizacji zatrudnienia – od analizy statusu prawnego cudzoziemca, przez dobór właściwej procedury legalizacji po reprezentację przed właściwymi urzędami,
  • występowanie w imieniu Pracodawcy o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz pozyskiwanie przedłużenia zezwolenia na pracę,
  • reprezentacja Pracodawcy przed właściwym Urzędem Pracy i / lub Urzędem Wojewódzkim,
  • przygotowanie w oparciu o aktualny status prawny cudzoziemca wniosków, zmierzających do uzyskania karty pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wsparcie cudzoziemca w pozyskiwaniu niezbędnych dokumentów do funkcjonowania na terytorium RP (np. uzyskanie numerów PESEL i NIP, uzyskanie paszportów dla dzieci cudzoziemców urodzonych na terenie RP itp.).