Kancelaria oferuje:

  • reprezentację w sporach z ZUS dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, na etapie odwołań od decyzji organów rentowych oraz na etapie sądowym,
  • pomoc w kwestiach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • doradztwo w kwestiach składek na ubezpieczenia społeczne, ustalania i uzyskiwania przez pracowników prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • pomoc prawna przy zbiegu tytułów ubezpieczenia,
  • doradztwo i reprezentację w sprawach o emerytury i renty, ze szczególnym uwzględnieniem emerytur górniczych i nauczycielskich,
  • doradztwo i reprezentację w sprawach o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.