Jeśli napotkasz przeszkody w trakcie załatwiania spraw związanych z ubezpieczeniem, oferujemy pomoc prawnika w sporach z ZUS. Zajmujemy się także reprezentowaniem w postępowaniach sądowych.

 

Obsługa prawna: ubezpieczenia społeczne

Nasze biuro istnieje już od ponad 10 lat. Usługi prawne świadczymy zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Mecenas jest upoważniony do występowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na terenie całej Polski, a także przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Doradztwo i obsługa z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych są realizowane z zachowaniem całkowitej poufności danych oraz informacji. Doradzamy w kwestiach emerytalnych i rentowych. Specjalizujemy się w sprawach dotyczących emerytur górniczych oraz emerytur nauczycielskich. Swoje usługi świadczymy zarówno w fazie odwołań od decyzji organów rentowych, jak i na etapie sądowym.

Nasza kancelaria adwokacka oferuje:

  • reprezentację w sporach z ZUS dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, na etapie odwołań od decyzji organów rentowych oraz na etapie sądowym,
  • pomoc w kwestiach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • doradztwo w kwestiach składek na ubezpieczenia społeczne, ustalania i uzyskiwania przez pracowników prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • pomoc prawną przy zbiegu tytułów ubezpieczenia,
  • doradztwo i reprezentację w sprawach o emerytury i renty, ze szczególnym uwzględnieniem emerytur górniczych i nauczycielskich,
  • doradztwo i reprezentację w sprawach o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.