Prawo obowiązuje każdego z nas. Jednak dobrze rozumiemy, że zapisy prawne nie zawsze są łatwe w interpretacji, a do tego bardzo często ulegają zmianą albo aktualizacją. Chociaż mówiąc o prawie najczęściej mamy na myśli to cywilne, podatkowe albo karne to jednak te same zasady dotyczą prawa oświatowego. Właśnie dlatego również placówki związane z oświatą często potrzebują pomocy związanej z przepisami, które ich szczególnie obowiązują. Jednak co konkretnie może wymagać pomocy kancelarii adwokackiej?

Prawo oświatowe, czyli co wymagane jest od prawnika?

Prawo oświatowe, czyli przepisy regulujące działanie system oświaty oraz jego finansowanie charakteryzują się dość dużym stopniem skomplikowania i częstymi zmianami przepisów je regulujących. Cały czas pojawiają się także niuanse, które mogą zdecydowanie wpływać na interpretację poszczególnych przepisów prawa oświatowego. Właśnie z tego względu od prawnika zajmującego się pomocą prawną dla placówek oświatowych wymaga się wręcz bardzo dobrej znajomości tych przepisów i ciągłego śledzenia zmian, które mogą się pojawić. Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Otóż prawnik pomagający placówkom oświatowym musi orientować się nie tylko w ustawie o systemie oświaty, karcie nauczyciela, czy ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, ale także bardzo często sięgać do różnego rodzaju rozporządzeń wykonawczych, zarządzeń i interpretacji, a nawet do konkretnych regulacji prawa miejscowego, które mogą różnić się od siebie w zależności od miejsca, w którym dana placówka działa.

W czym prawnik może pomóc placówce oświatowej?

Pomoc prawna dla placówki oświatowej może mieć różne formy. Jednak warto od razu zaznaczyć, że dobra kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. Co to znaczy? Otóż kancelaria taka może pomóc przy zakładaniu i organizacji placówek oświatowych. Do tego oferuje doradztwo prawne w zarządzaniu całą placówką, czyli może pomóc przy zatrudnianiu pracowników (w tym nauczycieli), ustaleniu wymiaru etatu, nadawaniu stopni awansu zawodowego czy także w sprawach dotyczących organów prowadzących. Prawnik pomoże również przy sporządzaniu czy analizie statutów, regulaminów, instrukcji czy różnego rodzaju aktów wewnątrzzakładowych. Pomóc może również w uzyskaniu dotacji dla placówek oświatowych.