Mecenas Tomasz Kędra jest upoważniony do występowania przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych na terenie całej Polski, w tym także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Tomasz Kędra od 2009 r. jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. W latach 2014-2016 był członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej. Od 2009 r. prowadzi własną Kancelarię w Katowicach, obecnie przy ul. Panewnickiej 212 lok. 7.

Tomasz Kędra jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2004 r.
W 2007 r. ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Następnie, w tym samym mieście, podjął pracę na stanowisku asystenta sędziego w I Wydz. Cywilnym w Sądzie Apelacyjnym. Powyższe doświadczenia zawodowe pozwoliły na skonkretyzowanie zakresu obecnie prowadzonych postępowań i skupienie działalności wokół problematyki prawa cywilnego oraz pracy.

Od 2004 r. zajmuje się problematyką prawa oświatowego, współpracując z największymi nauczycielskimi organizacjami związkowymi w południowej Polsce. Jest specjalistą w zakresie prawa pracy i oświatowego (w tym Karty Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe), które wykłada od 2010 roku.

Adwokat zajmuje się również problematyką ubezpieczeń społecznych (w tym nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych). Oferuje również doradztwo i wsparcie przeznaczone dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz gmin, a także podejmuje się ich reprezentowania przed organami administracyjnymi oraz sądami.