W niezbędnym zakresie Kancelaria współpracuje z:

  • notariuszem,
  • doradcą podatkowym,
  • biurem rachunkowym,
  • biegłym rewidentem,
  • tłumaczem przysięgłym języka angielskiego,
  • pracownikami naukowymi wyższych uczelni.