Kancelaria zapewnia wsparcie z zakresu rozmaitych dziedzin prawa zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom oraz przedsiębiorstwom m.in. z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Oferowana pomoc obejmuje doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie dokumentów oraz reprezentowanie klientów przed urzędami i sądami, w kwestiach regulowanych przez prawo gospodarcze i cywilne – w tym m.in. prawo spadkowe i rodzinne.

 

Prawo cywilne – prawnik od spraw spadkowych

Nasza kancelaria oferuje pełne wsparcie z zakresu prawa spadkowego. Zajmujemy się doradztwem prawnym oraz prowadzeniem i reprezentowaniem interesów Klienta w trakcie postępowań spadkowych.

Adwokat Tomasz Kędra zapewnia opiekę prawną obejmującą:

 • analizę wniosków i dokumentów,
 • sporządzanie pism,
 • reprezentację przed sądem,
 • współpracę z notariuszem (testament, poświadczenie dziedziczenia),
 • doradztwo dotyczące dogodnego i bezpiecznego rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci.

Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje także wsparcie w kwestiach wchodzących w zakres prawa rodzinnego, wśród których można wyróżnić m.in.:

 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Prawo gospodarcze

Wsparcie z zakresu publicznego i prywatnego prawa gospodarczego obejmuje m.in.:

 • postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w tym zakładanie i rejestrację spółek handlowych oraz przekształcenia, podziały i łączenia poszczególnych podmiotów gospodarczych,
 • przygotowanie zmian umów i statutów spółek,
 • prowadzenie spraw o zapłatę, o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także o zapłatę kar umownych wynikających z niedopełnienia zapisanych w umowach warunków.