Pomoc prawna

Kancelaria Tomasza Kędry w Katowicach świadczy wsparcie z zakresu rozmaitych dziedzin prawa, zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom oraz przedsiębiorstwom. Oferowana pomoc obejmuje doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie dokumentów oraz reprezentowanie klientów przed urzędami i sądami, w kwestiach regulowanych przez prawo gospodarcze i cywilne – w tym m.in. prawo spadkowe i rodzinne.

Prawo spadkowe

W zakresie prawa spadkowego adwokat Tomasz Kędra zapewnia wsparcie obejmujące m.in.:

  • analizę wniosków i dokumentów,
  • sporządzanie pism,
  • reprezentację przed sądem,
  • współpracę z notariuszem (testament,

poświadczenie dziedziczenia),

 • doradztwo dotyczące dogodnego i bezpiecznego rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci.

Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje także wsparcie w kwestiach wchodzących w zakres prawa rodzinnego, wśród których można wyróżnić m. in:

 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Prawo gospodarcze

Wsparcie z zakresu publicznego i prywatnego prawa gospodarczego, które świadczy Kancelaria, obejmuje m.in.:

 • postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w tym zakładanie i rejestracja spółek handlowych oraz przekształcenia, podziały i łączenia poszczególnych podmiotów gospodarczych,
 • przygotowanie zmian umów i statutów spółek,
 • prowadzenie spraw o zapłatę, o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także o zapłatę kar umownych wynikających z niedopełnienia zapisanych w umowach warunków.