Adwokat Tomasz Kędra jest uprawniony do występowania przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych na terenie całej Polski, w tym także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym; jest uprawniony ponadto do występowania przed trybunałami, w tym do wnoszenia skarg konstytucyjnych i reprezentowania skarżących przed Trybunałem Konstytucyjnym jak również przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Pozostaję do Państwa dyspozycji i zapraszam do współpracy!

Adw. Tomasz Kędra